برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

b (2431)

بنا بر روال معمول تحقيقات و پژوهش ها، دومين فصل تحقيق به ادبيات و پيشينه اختصاص دارد تا موضوع هر چه شفاف تر تبيين گشته و حتي المقدور ، هر گونه ابهام در زمينه موضوع ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2430)

نگارندهشيرين حاجيباباييشهريور 1392يرفع الله الذي آمنوا منکم و الذين اوتوالعلم درجات قرآن کريمكارشناسي ارشد آقاي / خانم ………………………………………………………………………………………..با عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………در جلسه مورخ ………………………………… تحت نظارت شوراي پايان نامه متشكل از استادان زير با درجه …………………………….. ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2429)

کز کار خلق يک گره بسته وا کندهمچنين از کليه دوستان و همکلاسيها که بنده را در انجام اين تحقيق همراهي نمودند صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايم.در پايان تقديم به:پدر عزيزم که عالمانه به ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2428)

کز کار خلق يک گره بسته وا کندهمچنين از کليه دوستان و همکلاسيها که بنده را در انجام اين تحقيق همراهي نمودند صميمانه تشکر و قدرداني مي نمايم.در پايان تقديم به:پدر عزيزم که عالمانه به ادامه مطلب…

مقالات و پایان نامه ها

b (2427)

نيمسال تحصيلي 1392با سپاس از اساتيد عالم و فرزانهدکتر شهرام گيلاني نيا و دکتر حسين گنجي نيا که زحمت راهنمايي و مشاوره را در اين مسير عهده دار بودند و هر آنچه در اين مسير ادامه مطلب…